Privacy Policy

De kleine lettertjes-

Privacy Policy

Via onze online systemen worden persoonsgegevens verwerkt. We achten de omgang met persoonsgegevens van groot belang, daarom verwerken en beveiligen we die gegevens met grote zorgvuldigheid.

We houden ons bij de verwerking van je gegevens aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze Privacy Policy verklaren we welke gegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel.

De laatste wijzigingen in deze Privacy Policy hebben plaatsgevonden op 04-03-2015.


Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienstverlening laat je gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren slechts de gegevens die rechstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons verstrekt worden. Hoewel je onze diensten ook als bedrijf kunt gebruiken vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze Policy is dan ook voornamelijk bedoeld voor diegenen die onze diensten als particulier of werknemer gebruiken.

Wij gebruiken onderstaande gegevens om bestellingen af te handelen, of je registratie bij PCextreme te voltooien.

  • N.A.W. gegevens
  • Factuuradres
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • IP adres waar vanaf de registratie of bestelling is uitgevoerd

Contact(formulier) en nieuwsbrief

We bieden een nieuwsbrief aan waarmee geïnteresseerden informeren over onze producten of diensten. Het e-mailadres wat je opgeeft bij je bestelling of registratie wordt niet automatisch toegevoegd aan onze lijst met abonnees. Je kunt je hier echter zelf voor aanmelden, maar ook in een later stadium weer afmelden.

Als je contact met ons zoekt, via het contactformulier of als je een e-mail stuurt, dan wordt de door jou toegezonden informatie bewaard. In eerste plaats ter volledige beantwoording en afhandeling van uw verzoek. Op de tweede plaats archiveren we contactmomenten om je in de toekomst goed te kunnen helpen.

We verzamelen hierbij:

  • Je e-mailadres
  • De door jou verstrekte informatie in het e-mailbericht

Registreren

Voor iedere dienst die je afneemt moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren we de door jou opgegeven persoonsgegevens, gekoppeld aan een aan jou toegewezen klantnummer. We bewaren deze gegevens voor de facturatie, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld om een SSL certificaat te kunnen opleveren) en om je ondersteuning te bieden.

We zullen de aan je klantnummer gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of als dat wettelijk verplicht is. In het geval er vermoeden of bewijs van fraude of misbruik is kunnen wij verplicht zijn persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten te verstrekken.


Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om de kans op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken. We houden ons aan hedendaagse best-practices en beveiligingsstandaarden en evalueren frequent of we op dit gebied bij de tijd zijn.


Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met die van ons zijn verbonden. We kunnen helaas niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.


Wijzigingen in deze Privacy Policy

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Bovenaan dit document staat de laatste wijzigingsdatum vermeldt. Bij significante wijzigingen zullen we je per e-mail, onze website of een van onze controlepanelen op de hoogte brengen. We raden echter aan deze Policy regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele veranderingen.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen (waaronder verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.