PCextreme Linux Software repository

Alsjeblieft!

Om je te helpen bij het bouwen van mooie applicaties houdt PCextreme een Linux Software Repository bij met daarin de laatste versies van veelgebruikte software, die je normaal gesproken zelf zou moeten compilen van source omdat er geen andere betrouwbare bron beschikbaar is.

Feedback, suggesties of verzoeken?

Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr)

Beschikbare pakketten

  • Memcached (memcached)
  • Redis (redis-server redis-tools)
  • Supervisor (supervisor)
  • Boto (python-boto)
  • S3cmd (s3cmd)

Repository toevoegen

Voer uit als root gebruiker:

wget -O - https://www.pcextreme.nl/pcextreme_signing.key | apt-key add -
cat > /etc/apt/sources.list.d/pcextreme.list << EOL
# PCextreme Software Repository for Ubuntu Trusty
deb http://packages.pcextreme.nl/ubuntu trusty main updates
EOL

Gebruikers van Ansible kunnen ansible-role-repo-pcextreme gebruiken om de repository toe te voegen.


CentOS 7

Beschikbare pakketten

  • Supervisor (supervisor)

Repository toevoegen

Voer uit als root gebruiker:

cat > /etc/yum.repos.d/pcextreme.repo << EOL
[pcextreme-main]
name=PCextreme Software Repository for CentOS 7 - \$basearch
baseurl=http://packages.pcextreme.nl/centos/7/main/\$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://www.pcextreme.nl/pcextreme_signing.key
#gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-pcextreme

[pcextreme-updates]
name=PCextreme Software Repository for CentOS 7 - \$basearch
baseurl=http://packages.pcextreme.nl/centos/7/updates/\$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://www.pcextreme.nl/pcextreme_signing.key
#gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-pcextreme
EOL

Gebruikers van Ansible kunnen ansible-role-repo-pcextreme gebruiken om de repository toe te voegen.


CentOS 6

Beschikbare pakketten

  • Supervisor (supervisor)

Repository toevoegen

Voer uit als root gebruiker:

cat > /etc/yum.repos.d/pcextreme.repo << EOL
[pcextreme-main]
name=PCextreme Software Repository for CentOS 6 - \$basearch
baseurl=http://packages.pcextreme.nl/centos/6/main/\$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://www.pcextreme.nl/pcextreme_signing.key
#gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-pcextreme

[pcextreme-updates]
name=PCextreme Software Repository for CentOS 6 - \$basearch
baseurl=http://packages.pcextreme.nl/centos/6/updates/\$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://www.pcextreme.nl/pcextreme_signing.key
#gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-pcextreme
EOL

Gebruikers van Ansible kunnen ansible-role-repo-pcextreme gebruiken om de repository toe te voegen.


Andere nuttige repositories

CentOS

Feedback, suggesties of verzoeken?

Mail ons!